DDC 621.402 P534D
Tác giả CN Phạm - Lê, Dần
Nhan đề Cơ sở kỹ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú
Lần xuất bản Tái bản lần thứ mười một
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2010
Mô tả vật lý 199tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật nhiệt
Từ khóa tự do Nhiệt động kỹ thuật
Từ khóa tự do Truyền nhiệt
Từ khóa tự do Nhiệt năng
Tác giả(bs) CN Đặng, Quốc Phú
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(43): 10207636-73, 10213156, 10226057-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011151
0021
004D95B4947-7F31-446F-BC6B-5BAC4AD55813
005201807101103
008 2010
0091 0
020 |c18.000VND
039|a20180710110400|bhuentm|c20171227105235|dhuentm|y20171102170646|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.402|bP534D
100 |aPhạm - Lê, Dần
245 |aCơ sở kỹ thuật nhiệt / |cPhạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú
250 |aTái bản lần thứ mười một
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2010
300 |a199tr. ; |c21cm.
653 |aKỹ thuật nhiệt
653 |aNhiệt động kỹ thuật
653 |aTruyền nhiệt
653 |aNhiệt năng
700 |aĐặng, Quốc Phú
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(43): 10207636-73, 10213156, 10226057-60
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsoto/cosokythuatnhietthumbimage.jpg
890|a43|b60|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10213156 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 43
2 10207636 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 1
3 10207637 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 2
4 10207638 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 3
5 10207639 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 4 Hạn trả:21-05-2021
6 10207640 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 5 Hạn trả:21-10-2024
7 10207641 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 6 Hạn trả:21-10-2024
8 10207642 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 7
9 10207643 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 8
10 10207644 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment