DDC 621.402 T8332Q
Tác giả CN Trịnh, Văn Quang
Nhan đề Kỹ thuật nhiệt / Trịnh Văn Quang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2004
Mô tả vật lý 176tr. ; 27cm.
Phụ chú Giáo trình dành cho sinh viên ngành công trình
Từ khóa tự do Kỹ thuật nhiệt
Từ khóa tự do Truyền nhiệt
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Từ khóa tự do Cấu kiện xây dựng
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(98): 10207676-773
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011153
0021
0045EBD6BDA-8121-47DD-BEF8-5775F9317D34
005201807101451
008 2004
0091 0
020 |c14.000VND
039|a20180710145146|bhuentm|c20171227104720|dhuentm|y20171103082600|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.402|bT8332Q
100 |aTrịnh, Văn Quang
245 |aKỹ thuật nhiệt / |cTrịnh Văn Quang
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2004
300 |a176tr. ; |c27cm.
500|aGiáo trình dành cho sinh viên ngành công trình
653 |aKỹ thuật nhiệt
653 |aTruyền nhiệt
653 |aCông trình xây dựng
653|aCấu kiện xây dựng
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(98): 10207676-773
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsoto/kythuatnhietvanquang2004thumbimage.jpg
890|a98|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10207676 TVTT_Kho sách T9 621.402 T8332Q Giáo trình 1
2 10207677 TVTT_Kho sách T9 621.402 T8332Q Giáo trình 2
3 10207678 TVTT_Kho sách T9 621.402 T8332Q Giáo trình 3
4 10207679 TVTT_Kho sách T9 621.402 T8332Q Giáo trình 4
5 10207680 TVTT_Kho sách T9 621.402 T8332Q Giáo trình 5
6 10207681 TVTT_Kho sách T9 621.402 T8332Q Giáo trình 6
7 10207682 TVTT_Kho sách T9 621.402 T8332Q Giáo trình 7
8 10207683 TVTT_Kho sách T9 621.402 T8332Q Giáo trình 8
9 10207684 TVTT_Kho sách T9 621.402 T8332Q Giáo trình 9
10 10207685 TVTT_Kho sách T9 621.402 T8332Q Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment