DDC 621.402 B9321H
Tác giả CN Bùi, Hải
Nhan đề Bài tập kỹ thuật nhiệt/ Bùi Hải
Lần xuất bản In lần thứ 5 có bổ sung và sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 183tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật nhiệt
Từ khóa tự do Nhiệt động kỹ thuật
Từ khóa tự do Truyền nhiệt
Từ khóa tự do Nhiệt năng
Từ khóa tự do Máy lạnh
Tác giả(bs) CN Đặng, Quốc Phú
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(117): 10207931-8047
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011155
0021
004B68DB570-49BA-4C22-8570-FB98532F42D2
005201807100852
008 2008
0091 0
020 |c18.000VND
039|a20180710085243|bhuentm|c20171227105354|dhuentm|y20171103084519|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.402|bB9321H
100 |aBùi, Hải
245 |aBài tập kỹ thuật nhiệt/ |cBùi Hải
250 |aIn lần thứ 5 có bổ sung và sửa chữa
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2008
300 |a183tr. ; |c21cm.
653 |aKỹ thuật nhiệt
653 |aNhiệt động kỹ thuật
653 |aTruyền nhiệt
653 |aNhiệt năng
653|aMáy lạnh
700 |aĐặng, Quốc Phú
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(117): 10207931-8047
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsoto/baitapkythuatnhietbuihaithumbimage.jpg
890|a117|b104|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10207931 TVTT_Kho sách T9 621.402 B9321H Giáo trình 1
2 10207932 TVTT_Kho sách T9 621.402 B9321H Giáo trình 2
3 10207933 TVTT_Kho sách T9 621.402 B9321H Giáo trình 3
4 10207934 TVTT_Kho sách T9 621.402 B9321H Giáo trình 4
5 10207935 TVTT_Kho sách T9 621.402 B9321H Giáo trình 5
6 10207976 TVTT_Kho sách T9 621.402 B9321H Giáo trình 46
7 10207977 TVTT_Kho sách T9 621.402 B9321H Giáo trình 47
8 10207978 TVTT_Kho sách T9 621.402 B9321H Giáo trình 48
9 10207979 TVTT_Kho sách T9 621.402 B9321H Giáo trình 49
10 10207980 TVTT_Kho sách T9 621.402 B9321H Giáo trình 50

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment