DDC 621.815 T7721Đ
Nhan đề Công nghệ chế tạo máy / Trần Văn Địch chủ biên; [ và những người khác]
Lần xuất bản In lần thứ ba có sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 836tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Chi tiết máy
Từ khóa tự do Chế tạo phôi
Từ khóa tự do Gia công cơ khí
Từ khóa tự do Công nghệ chế tạo máy
Khoa Cơ khí
Ngành Cơ khí
Môn học Công nghệ chế tạo máy
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thế Đạt
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trọng Bình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Tiếp
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Địch
Tác giả(bs) CN Trần, Xuân Việt
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(2): 10209053, 10233087
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011177
0021
00479F36F43-0436-4B59-95C5-7AF7F7DC17AA
005202202241534
008 2008
0091 0
020 |c230.000VND
039|a20220224153504|blinhntu|c20180703162718|dhuentm|y20171108082803|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.815|bT7721Đ
245 |aCông nghệ chế tạo máy / |cTrần Văn Địch chủ biên; [ và những người khác]
250 |aIn lần thứ ba có sửa chữa
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2008
300 |a836tr. ; |c24cm.
653 |aChi tiết máy
653 |aChế tạo phôi
653 |aGia công cơ khí
653 |aCông nghệ chế tạo máy
690|aCơ khí
691|aCơ khí
692|aCông nghệ chế tạo máy
700 |aNguyễn, Thế Đạt
700 |aNguyễn, Trọng Bình
700 |aNguyễn, Viết Tiếp
700 |aTrần, Văn Địch
700|aTrần, Xuân Việt
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(2): 10209053, 10233087
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/congnghechetaomay2008thumbimage.jpg
890|a2|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10209053 TVTT_Kho sách T9 621.815 T7721Đ Giáo trình 1
2 10233087 TVTT_Kho sách T9 621.815 T7721Đ Giáo trình 2 Hạn trả:18-11-2024

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment