• Giáo trình
  • 621.815 T8332C
    Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí.
DDC 621.815
Tác giả CN Trịnh, Chất
Nhan đề Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển
Lần xuất bản Tái bản lần thứ mười một
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012
Mô tả vật lý 271tr. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế cơ khí
Từ khóa tự do Thiết kế chi tiết máy
Từ khóa tự do Thiết kế máy
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Uyển
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(48): 10209904-28, 10216967-78, 10236184-9, 10236301-2, 10236619-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011188
0021
0045535780F-4F41-4D23-B28B-F4C94C9DC5DD
005201807111613
008 2012
0091 0
020 |c55.000VND
039|a20180711161338|bhuentm|c20171226134459|dhuentm|y20171109154103|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.815|bT8332C
100 |aTrịnh, Chất
245 |aTính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. |nTập 1 / |cTrịnh Chất, Lê Văn Uyển
250 |aTái bản lần thứ mười một
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2012
300 |a271tr. ; |c27cm.
650 |aThiết kế cơ khí
653 |aThiết kế chi tiết máy
653 |aThiết kế máy
700 |aLê, Văn Uyển
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(48): 10209904-28, 10216967-78, 10236184-9, 10236301-2, 10236619-21
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/tinhtoanthietkehedandongcokhitap12012thumbimage.jpg
890|a48|b46
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10209904 TVTT_Kho sách T9 621.815 T8332C Giáo trình 1
2 10209905 TVTT_Kho sách T9 621.815 T8332C Giáo trình 2 Hạn trả:01-10-2018
3 10209906 TVTT_Kho sách T9 621.815 T8332C Giáo trình 3
4 10209907 TVTT_Kho sách T9 621.815 T8332C Giáo trình 4
5 10209908 TVTT_Kho sách T9 621.815 T8332C Giáo trình 5
6 10209909 TVTT_Kho sách T9 621.815 T8332C Giáo trình 6
7 10209910 TVTT_Kho sách T9 621.815 T8332C Giáo trình 7 Hạn trả:08-10-2018
8 10209911 TVTT_Kho sách T9 621.815 T8332C Giáo trình 8
9 10209912 TVTT_Kho sách T9 621.815 T8332C Giáo trình 9 Hạn trả:13-02-2018
10 10209913 TVTT_Kho sách T9 621.815 T8332C Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment