DDC 621.9
Tác giả CN Trần, Văn Địch
Nhan đề Đồ gá / Trần Văn Địch
Lần xuất bản In lần thứ ba có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2009
Mô tả vật lý 268tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Đồ gá
Từ khóa tự do Dụng cụ cơ khí
Từ khóa tự do Máy CNC
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(36): 10210335-65, 10225844-6, 10236214-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011200
0021
0046B30D3D5-C38A-4150-8D4D-BBECBF8655AF
005201807101429
008 2009
0091 0
020 |c54.000VND
039|a20180710142932|bhuentm|c20171227095430|dhuentm|y20171110145617|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.9|bT7721Đ
100 |aTrần, Văn Địch
245 |aĐồ gá / |cTrần Văn Địch
250 |aIn lần thứ ba có sửa chữa bổ sung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2009
300 |a268tr. ; |c24cm.
653 |aĐồ gá
653 |aDụng cụ cơ khí
653 |aMáy CNC
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(36): 10210335-65, 10225844-6, 10236214-5
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/doga2009thumbimage.jpg
890|a36|b24
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10210335 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 1 Hạn trả:17-03-2018
2 10210336 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 2 Hạn trả:17-03-2018
3 10210337 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 3 Hạn trả:19-03-2018
4 10210338 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 4 Hạn trả:27-03-2018
5 10210339 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 5
6 10210340 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 6
7 10210341 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 7
8 10210342 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 8
9 10210343 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 9
10 10210344 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment