DDC 621.9
Tác giả CN Phạm, Văn Hùng
Tác giả TT Nguyễn Phương
Nhan đề Cơ sở máy công cụ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2005
Mô tả vật lý 303tr. ; 27cm.
Tùng thư Trường đại học bách khoa Hà Nội
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(94): 10210395-488
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011203
0021
004203063DE-7A47-4195-82A0-5658714F446D
005201807101105
008 2005
0091 0
020 |c40.000VND
039|a20180710110558|bhuentm|c20171227095121|dhuentm|y20171113153123|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a621.9|bP534H
100 |aPhạm, Văn Hùng
110 |aNguyễn Phương
245 |aCơ sở máy công cụ
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2005
300 |a303tr. ; |c27cm.
490 |aTrường đại học bách khoa Hà Nội
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(94): 10210395-488
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/cosomaycongcuthumbimage.jpg
890|a94|b30
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10210487 TVTT_Kho sách T9 621.9 P534H Giáo trình 93
2 10210488 TVTT_Kho sách T9 621.9 P534H Giáo trình 94
3 10210395 TVTT_Kho sách T9 621.9 P534H Giáo trình 1 Hạn trả:17-03-2018
4 10210396 TVTT_Kho sách T9 621.9 P534H Giáo trình 2 Hạn trả:19-03-2018
5 10210397 TVTT_Kho sách T9 621.9 P534H Giáo trình 3 Hạn trả:19-03-2018
6 10210398 TVTT_Kho sách T9 621.9 P534H Giáo trình 4 Hạn trả:17-03-2018
7 10210399 TVTT_Kho sách T9 621.9 P534H Giáo trình 5
8 10210400 TVTT_Kho sách T9 621.9 P534H Giáo trình 6
9 10210401 TVTT_Kho sách T9 621.9 P534H Giáo trình 7
10 10210402 TVTT_Kho sách T9 621.9 P534H Giáo trình 8

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment