• Giáo trình
  • 629.254 N5764C
    Giáo trình trang bị điện ô tô /
DDC 629.254
Tác giả CN Nguyễn, Văn Chất
Nhan đề Giáo trình trang bị điện ô tô / Nguyễn Văn Chất
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009
Mô tả vật lý 195tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Trang bị điện ô tô
Từ khóa tự do Động lực
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(32): 10211563-86, 10225761-4, 10236325-8
000 00000nem#a2200000ui#4500
0011290
0021
0041649BF6C-C67D-4ADD-9F00-EDBAFF3B0811
005201807131531
008 2009
0091 0
020 |c21.500VND
039|a20180713153134|bhuentm|c20171215151412|dlinhntu|y20171205092023|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a629.254|bN5764C
100 |aNguyễn, Văn Chất
245 |aGiáo trình trang bị điện ô tô / |cNguyễn Văn Chất
250 |aTái bản lần thứ ba
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2009
300 |a195tr. ; |c24cm.
653 |aTrang bị điện ô tô
653 |aĐộng lực
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(32): 10211563-86, 10225761-4, 10236325-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsoto/trangbidienototrinhchatthumbimage.jpg
890|a32|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236325 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 29
2 10236326 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 30
3 10236327 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 31
4 10236328 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 32 Hạn trả:12-11-2018
5 10211563 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 1
6 10211564 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 2
7 10211565 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 3
8 10211566 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 4
9 10211567 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 5
10 10211568 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 6

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment