• Giáo trình
  • 629.254 N5764C
    Giáo trình trang bị điện ô tô /
DDC 629.254
Tác giả CN Nguyễn, Văn Chất
Nhan đề Giáo trình trang bị điện ô tô / Nguyễn Văn Chất
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009
Mô tả vật lý 195tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Trang bị điện ô tô
Từ khóa tự do Động lực
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(28): 10211563-86, 10225761-4
000 00000nem#a2200000ui#4500
0011290
0021
0041649BF6C-C67D-4ADD-9F00-EDBAFF3B0811
005201712151514
008 2009
0091 0
020 |c21.500VND
039|a20171215151412|blinhntu|c20171205151614|dlinhntu|y20171205092023|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a629.254|bN5764C
100 |aNguyễn, Văn Chất
245 |aGiáo trình trang bị điện ô tô / |cNguyễn Văn Chất
250 |aTái bản lần thứ ba
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2009
300 |a195tr. ; |c24cm.
653 |aTrang bị điện ô tô
653 |aĐộng lực
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(28): 10211563-86, 10225761-4
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bscongnghekythuatoto/giaotrinhtrangbidienotothumbimage.jpg
890|a28|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10211563 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 1
2 10211564 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 2
3 10211565 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 3
4 10211566 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 4
5 10211567 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 5
6 10211568 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 6
7 10211569 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 7
8 10211570 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 8
9 10211571 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 9
10 10211572 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764C Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment