DDC 330.1
Tác giả CN Bùi, Minh Trí
Nhan đề Điều khiển học kinh tế / Bùi Minh Trí
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý 212tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Điều khiển học kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế học
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(56): 20215492-547
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115039
0021
004361BF015-2089-4911-A8FB-F074030B2997
005201910041644
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c23.000VND
039|y20191004164413|zvandtq
082 |a330.1|bB8681T
100 |aBùi, Minh Trí
245 |aĐiều khiển học kinh tế / |cBùi Minh Trí
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2006
300 |a212tr. ; |c24cm.
653 |aĐiều khiển học kinh tế
653 |aKinh tế học
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(56): 20215492-547
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/dieukhienhockinhte.jpgthumbimage.jpg
890|a56
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215492 CSTT_Phòng mượn 330.1 B8681T Giáo trình 1
2 20215493 CSTT_Phòng mượn 330.1 B8681T Giáo trình 2
3 20215494 CSTT_Phòng mượn 330.1 B8681T Giáo trình 3
4 20215495 CSTT_Phòng mượn 330.1 B8681T Giáo trình 4
5 20215496 CSTT_Phòng mượn 330.1 B8681T Giáo trình 5
6 20215497 CSTT_Phòng mượn 330.1 B8681T Giáo trình 6
7 20215498 CSTT_Phòng mượn 330.1 B8681T Giáo trình 7
8 20215499 CSTT_Phòng mượn 330.1 B8681T Giáo trình 8
9 20215500 CSTT_Phòng mượn 330.1 B8681T Giáo trình 9
10 20215501 CSTT_Phòng mượn 330.1 B8681T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment