DDC 540.7
Tác giả CN Lê, Xuân Trọng
Nhan đề Hóa học 10 nâng cao : Sách giáo viên / Lê Xuân Trọng, [và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý 263tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Phản ứng hóa học
Từ khóa tự do Hóa học
Tác giả(bs) CN Đoàn, Việt Nga
Tác giả(bs) CN Phạm, Tuấn Hùng
Tác giả(bs) CN Trần, Quốc Đắc
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(5): 20215548-52
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115040
0022
0045A89F6D3-1058-4E22-8917-43B0E24100AE
005201910080955
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c10.000VND
039|a20191008095504|bvandtq|c20191007094331|dvandtq|y20191007091843|zvandtq
082 |a540.7|bL46T
100 |aLê, Xuân Trọng
245 |aHóa học 10 nâng cao : |bSách giáo viên / |cLê Xuân Trọng, [và những người khác]
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2006
300 |a263tr. ; |c24cm.
653 |aPhản ứng hóa học
653 |aHóa học
700 |aĐoàn, Việt Nga
700 |aPhạm, Tuấn Hùng
700 |aTrần, Quốc Đắc
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(5): 20215548-52
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/hoahoc10nangcaosachgiaovienthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215548 CSTT_Phòng mượn 540.7 L46T Sách tham khảo 1
2 20215549 CSTT_Phòng mượn 540.7 L46T Sách tham khảo 2
3 20215550 CSTT_Phòng mượn 540.7 L46T Sách tham khảo 3
4 20215551 CSTT_Phòng mượn 540.7 L46T Sách tham khảo 4
5 20215552 CSTT_Phòng mượn 540.7 L46T Sách tham khảo 5

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment