DDC 540.71
Tác giả CN Vũ,Minh Hà
Nhan đề Thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao : / Vũ Minh Hà
Nhan đề Tập 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học sư phạm, 2006
Mô tả vật lý 168tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Hóa học sách giáo viên
Từ khóa tự do Hóa học
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(4): 20215553-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115041
0022
0042757B2A1-005D-4E2F-AA74-3683AF7BB25A
005201910080954
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c19.000VND
039|a20191008095421|bvandtq|c20191007093800|dvandtq|y20191007092921|zvandtq
082 |a540.71|bV97H
100 |aVũ,Minh Hà
245 |aThiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao : / |cVũ Minh Hà
245|pTập 1
260 |aHà Nội : |bĐại học sư phạm, |c2006
300 |a168tr. ; |c24cm.
653 |aHóa học sách giáo viên
653 |aHóa học
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(4): 20215553-6
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/thietkebaigianghoahoc10nangcaotap1thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215553 CSTT_Phòng mượn 540.7 V97H Sách tham khảo 1
2 20215554 CSTT_Phòng mượn 540.7 V97H Sách tham khảo 2
3 20215555 CSTT_Phòng mượn 540.7 V97H Sách tham khảo 3
4 20215556 CSTT_Phòng mượn 540.7 V97H Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment