DDC 540.7
Tác giả CN Lê, Xuân Trọng
Nhan đề Hóa học 11 nâng cao : Sách giáo viên / Lê Xuân Trọng, [và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 328tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Hóa học sách giáo viên
Từ khóa tự do Hóa học
Tác giả(bs) CN Đoàn, Việt Nga
Tác giả(bs) CN Phạm, Tuấn Hùng
Tác giả(bs) CN Trần, Quốc Đắc
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(4): 20215557-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115042
0022
004DB759E69-1A89-4187-BFD3-628DC0FB5E94
005201910080953
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c12.300VND
039|a20191008095334|bvandtq|y20191007094916|zvandtq
082 |a540.7|bL46T
100 |aLê, Xuân Trọng
245 |aHóa học 11 nâng cao : |bSách giáo viên / |cLê Xuân Trọng, [và những người khác]
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a328tr. ; |c24cm.
653 |aHóa học sách giáo viên
653 |aHóa học
700 |aĐoàn, Việt Nga
700 |aPhạm, Tuấn Hùng
700 |aTrần, Quốc Đắc
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(4): 20215557-60
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/hoahoc11nangcaosachgiaovienthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215557 CSTT_Phòng mượn 540.7 L46T Sách tham khảo 1
2 20215558 CSTT_Phòng mượn 540.7 L46T Sách tham khảo 2
3 20215559 CSTT_Phòng mượn 540.7 L46T Sách tham khảo 3
4 20215560 CSTT_Phòng mượn 540.7 L46T Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment