DDC 540.7
Tác giả CN Cao, Cự Giác
Nhan đề Thiết kế bài giảng hóa học 10 / Cao Cự Giác
Nhan đề Tập 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội :, 2006
Mô tả vật lý 155tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Hóa học
Tác giả(bs) CN Hóa học sách giáo viên
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(4): 20215565-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115043
0022
00456BC8EA4-1399-46BD-9D81-39EE49CFBEE3
005201910080952
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c19.000VND
039|a20191008095249|bvandtq|c20191007100917|dvandtq|y20191007095717|zvandtq
082 |a540.7|bC1697G
100 |aCao, Cự Giác
245 |aThiết kế bài giảng hóa học 10 / |cCao Cự Giác
245|pTập 1
260 |aHà Nội : |bHà Nội :, |c2006
300 |a155tr. ; |c24cm.
653 |aHóa học
700 |aHóa học sách giáo viên
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(4): 20215565-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/thietkebaigianghoahoc10tap1thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215565 CSTT_Phòng mượn 540.7 C1697G Sách tham khảo 1
2 20215566 CSTT_Phòng mượn 540.7 C1697G Sách tham khảo 2
3 20215567 CSTT_Phòng mượn 540.7 C1697G Sách tham khảo 3
4 20215568 CSTT_Phòng mượn 540.7 C1697G Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment