DDC 540.7
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Trường
Nhan đề Hóa học 11 : Sách giáo viên / Nguyễn Xuân Trường, [và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 247tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Hóa học sách giáo viên
Từ khóa tự do Hóa học
Tác giả(bs) CN Phạm, Tuấn Hùng
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Hoan
Tác giả(bs) CN Trần, Trung Ninh
Tác giả(bs) CN Cao, Thị Thặng
Tác giả(bs) CN Lê, Trọng Tín
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phú Tuấn
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(4): 20215561-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115044
0022
0045F801E47-F2B7-452F-A6B2-DE7754F54AFE
005201910080951
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c9.500VND
039|a20191008095155|bvandtq|y20191007102307|zvandtq
082 |a540.7|bN4994T
100 |aNguyễn, Xuân Trường
245 |aHóa học 11 : |bSách giáo viên / |cNguyễn Xuân Trường, [và những người khác]
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a247tr. ; |c24cm.
653 |aHóa học sách giáo viên
653 |aHóa học
700 |aPhạm, Tuấn Hùng
700 |aPhạm, Văn Hoan
700 |aTrần, Trung Ninh
700|aCao, Thị Thặng
700|aLê, Trọng Tín
700|aNguyễn, Phú Tuấn
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(4): 20215561-4
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/hoahoc11sachgiaovienthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215562 CSTT_Phòng mượn 540.7 L46T Sách tham khảo 1
2 20215561 CSTT_Phòng mượn 540.7 L46T Sách tham khảo 2
3 20215563 CSTT_Phòng mượn 540.7 L46T Sách tham khảo 3
4 20215564 CSTT_Phòng mượn 540.7 L46T Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment