DDC 540.7
Tác giả CN Nguyễn, Hải Châu
Nhan đề Giơi thiệu giáo án hóa học 11 : Chương trình chuẩn và nâng cao / Nguyễn Hải Châu, [và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2007
Mô tả vật lý 319tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Hóa học sách giáo viên
Từ khóa tự do Hóa học
Tác giả(bs) CN Vũ, Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Đào, Thu Nga
Tác giả(bs) CN Nguyên, Thị Hồng Thúy
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(3): 20215569-71
000 00000nfm#a2200000ui#4500
00115045
0022
004F3E088EB-7AE8-462B-A001-FEB3B9C0E32F
005201910081010
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c48.000VND
039|a20191008101008|bvandtq|c20191008094941|dvandtq|y20191008094850|zvandtq
082 |a540.7|bN4994C
100 |aNguyễn, Hải Châu
245 |aGiơi thiệu giáo án hóa học 11 : |bChương trình chuẩn và nâng cao / |cNguyễn Hải Châu, [và những người khác]
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2007
300 |a319tr. ; |c24cm.
653 |aHóa học sách giáo viên
653 |aHóa học
700 |aVũ, Anh Tuấn
700 |aĐào, Thu Nga
700 |aNguyên, Thị Hồng Thúy
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(3): 20215569-71
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/gioithieugiaoanhoahoc11chuongtrinhchuanvanangcaothumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215569 CSTT_Phòng mượn 540.7 N4994C Sách tham khảo 1
2 20215570 CSTT_Phòng mượn 540.7 N4994C Sách tham khảo 2
3 20215571 CSTT_Phòng mượn 540.7 N4994C Sách tham khảo 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment