DDC 540.7
Tác giả CN Lê, Quán Tấn
Nhan đề Giơi thiệu giáo án hóa học 10 : / Lê Quán Tấn, Vũ Anh Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2006
Mô tả vật lý 248tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Hóa học sách giáo viên
Từ khóa tự do Hóa học
Tác giả(bs) CN Vũ, Anh Tuấn
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(3): 20215572-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115046
0022
00494950DF6-BF3D-49DB-8590-A8D7BE1695A5
005201910081016
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c35.000VND
039|y20191008101614|zvandtq
082 |a540.7|bL46T
100 |aLê, Quán Tấn
245 |aGiơi thiệu giáo án hóa học 10 : / |cLê Quán Tấn, Vũ Anh Tuấn
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2006
300 |a248tr. ; |c24cm.
653 |aHóa học sách giáo viên
653 |aHóa học
700 |aVũ, Anh Tuấn
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(3): 20215572-4
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/gioithieugiaoanhoahoc10thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215572 CSTT_Phòng mượn 540.7 L46T Sách tham khảo 1
2 20215573 CSTT_Phòng mượn 540.7 L46T Sách tham khảo 2
3 20215574 CSTT_Phòng mượn 540.7 L46T Sách tham khảo 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment