DDC 540.7
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Trường
Nhan đề Giáo án hóa học 10 : Sách giáo viên / Nguyễn Xuân Trường, [và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 200
Mô tả vật lý 216tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Hóa học sách giáo viên
Từ khóa tự do Hóa học
Tác giả(bs) CN Lê, Xuân Trọng
Tác giả(bs) CN Lê, Trọng Tín
Tác giả(bs) CN Nguyên, Phú Tuấn
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(3): 20215575-7
000 00000nfm#a2200000ui#4500
00115047
0022
004EA8F0BC3-AF9D-4AF6-8710-235E85F3BB87
005201910081024
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c8.300VND
039|a20191008102414|bvandtq|c20191008102240|dvandtq|y20191008102222|zvandtq
082 |a540.7|bN4994T
100 |aNguyễn, Xuân Trường
245 |aGiáo án hóa học 10 : |bSách giáo viên / |cNguyễn Xuân Trường, [và những người khác]
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c200
300 |a216tr. ; |c24cm.
653 |aHóa học sách giáo viên
653 |aHóa học
700 |aLê, Xuân Trọng
700 |aLê, Trọng Tín
700 |aNguyên, Phú Tuấn
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(3): 20215575-7
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/hoahoc10sachgiaovienthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215575 CSTT_Phòng mượn 540.7 N4994T Sách tham khảo 1
2 20215576 CSTT_Phòng mượn 540.7 N4994T Sách tham khảo 2
3 20215577 CSTT_Phòng mượn 540.7 N4994T Sách tham khảo 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment