DDC 540.76
Tác giả CN Nguyễn, Thanh Hưng
Nhan đề Bài tập chọn lọc hóa học 10 / Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Thị Hồng Thúy
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 263tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Bài Tập hóa học 10
Từ khóa tự do Hóa học 10
Tác giả(bs) CN Nguyên, Thị Hồng Thúy
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(45): 20215578-622
000 00000nfm#a2200000ui#4500
00115048
0022
0041A38F8CF-35A6-4172-BE1D-37A23CBAD010
005201910081041
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c25.000VND
039|a20191008104126|bvandtq|y20191008103401|zvandtq
082 |a540.76|bN4994H
100 |aNguyễn, Thanh Hưng
245 |aBài tập chọn lọc hóa học 10 / |cNguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Thị Hồng Thúy
250|aTái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a263tr. ; |c24cm.
653 |aBài Tập hóa học 10
653 |aHóa học 10
700 |aNguyên, Thị Hồng Thúy
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(45): 20215578-622
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/baitapchonlochoahoc10thumbimage.jpg
890|a45
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215578 CSTT_Phòng mượn 540.7 N4994H Sách tham khảo 1
2 20215579 CSTT_Phòng mượn 540.7 N4994H Sách tham khảo 2
3 20215580 CSTT_Phòng mượn 540.7 N4994H Sách tham khảo 3
4 20215581 CSTT_Phòng mượn 540.7 N4994H Sách tham khảo 4
5 20215582 CSTT_Phòng mượn 540.7 N4994H Sách tham khảo 5
6 20215583 CSTT_Phòng mượn 540.7 N4994H Sách tham khảo 6
7 20215584 CSTT_Phòng mượn 540.7 N4994H Sách tham khảo 7
8 20215585 CSTT_Phòng mượn 540.7 N4994H Sách tham khảo 8
9 20215586 CSTT_Phòng mượn 540.7 N4994H Sách tham khảo 9
10 20215587 CSTT_Phòng mượn 540.7 N4994H Sách tham khảo 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment