• Sách tham khảo
  • 540.76 L46N
    Ôn tập và kiểm tra hóa học 10 Trung học phổ thông /
DDC 540.76
Tác giả CN Lê, Đình Nguyên
Nhan đề Ôn tập và kiểm tra hóa học 10 Trung học phổ thông / Tư liệu tham khảo dành cho giáo viên và phụ huynh Lê Đình Nguyên, Hà Đình Cẩn :
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP Hô Chí Minh, 2006
Mô tả vật lý 151tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Bài Tập hóa học 10
Từ khóa tự do Hóa học 10
Từ khóa tự do Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 10
Tác giả(bs) CN Hà, Đình Cẩn
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(93): 20215623-715
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00115049
0022
004DBC7EED4-5813-49CE-B371-B6C00D66545E
005201910081047
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c25.000VND
039|y20191008104742|zvandtq
082 |a540.76|bL46N
100 |aLê, Đình Nguyên
245 |aÔn tập và kiểm tra hóa học 10 Trung học phổ thông / |cLê Đình Nguyên, Hà Đình Cẩn : |bTư liệu tham khảo dành cho giáo viên và phụ huynh
250|aTái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP Hô Chí Minh, |c2006
300 |a151tr. ; |c24cm.
653 |aBài Tập hóa học 10
653 |aHóa học 10
653|aCâu hỏi trắc nghiệm hóa học 10
700 |aHà, Đình Cẩn
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(93): 20215623-715
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/ontapvakiemtrahoahoc10thumbimage.jpg
890|a93
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215623 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 1
2 20215624 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 2
3 20215625 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 3
4 20215626 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 4
5 20215627 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 5
6 20215628 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 6
7 20215629 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 7
8 20215630 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 8
9 20215631 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 9
10 20215632 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment