DDC 540.76
Tác giả CN Ngô, Ngọc An
Nhan đề 400 bài tập hóa học THPT 10 / Tuyển chọn các dạng bài tập nâng cao hóa học lớp 10 Ngô Ngọc An :
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Mô tả vật lý 207tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Bài Tập hóa học 10
Từ khóa tự do Hóa học 10
Từ khóa tự do Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 10
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(46): 20215716-61
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00115050
0022
0043407931D-A354-48D2-A714-55ED6A06BC95
005201910081102
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c21.000VND
039|y20191008110200|zvandtq
082 |a540.76|bN4993A
100 |aNgô, Ngọc An
245 |a400 bài tập hóa học THPT 10 / |cNgô Ngọc An : |bTuyển chọn các dạng bài tập nâng cao hóa học lớp 10
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2006
300 |a207tr. ; |c24cm.
653 |aBài Tập hóa học 10
653 |aHóa học 10
653|aCâu hỏi trắc nghiệm hóa học 10
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(46): 20215716-61
890|a46
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215716 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 1
2 20215717 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 2
3 20215718 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 3
4 20215719 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 4
5 20215720 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 5
6 20215721 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 6
7 20215722 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 7
8 20215723 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 8
9 20215724 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 9
10 20215725 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment