• Sách tham khảo
  • 540.76 N4993A
    Bài tập trắc nghiệm hóa học trung học phổ thông 10 /
DDC 540.76
Tác giả CN Ngô, Ngọc An
Nhan đề Bài tập trắc nghiệm hóa học trung học phổ thông 10 / Ban khoa học tự nhiên, ôn và luyện thi đại học, cao đẳng Ngô Ngọc An :
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung theo chương trình mới
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Mô tả vật lý 167tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Bài Tập hóa học 10
Từ khóa tự do Hóa học 10
Từ khóa tự do Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 10
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(96): 20215762-857
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00115051
0022
00453905B62-9AEE-4D33-B26F-8FB1C3A18F09
005201910081117
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c17.000VND
039|y20191008111712|zvandtq
082 |a540.76|bN4993A
100 |aNgô, Ngọc An
245 |aBài tập trắc nghiệm hóa học trung học phổ thông 10 / |cNgô Ngọc An : |bBan khoa học tự nhiên, ôn và luyện thi đại học, cao đẳng
250|aTái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung theo chương trình mới
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2006
300 |a167tr. ; |c24cm.
653 |aBài Tập hóa học 10
653 |aHóa học 10
653|aCâu hỏi trắc nghiệm hóa học 10
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(96): 20215762-857
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/baitaptracnghiemhoahocthpt10thumbimage.jpg
890|a96
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215762 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 1
2 20215763 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 2
3 20215764 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 3
4 20215765 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 4
5 20215766 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 5
6 20215767 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 6
7 20215768 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 7
8 20215769 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 8
9 20215770 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 9
10 20215771 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment