• Sách tham khảo
  • 540.76 N4993A
    Bài tập trắc nghiệm hóa học trung học phổ thông /
DDC 540.76
Tác giả CN Ngô, Ngọc An
Nhan đề Bài tập trắc nghiệm hóa học trung học phổ thông / Dùng cho học sinh khối lớp 11 Ngô Ngọc An :
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 223tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Bài Tập hóa học 11
Từ khóa tự do Hóa học 11
Từ khóa tự do Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 11
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(44): 20215858-901
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00115052
0022
00491FB2FF1-83E7-48A3-AD8C-FA4F42144461
005201910081623
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c26.000VND
039|a20191008162340|bvandtq|y20191008160804|zvandtq
082 |a540.76|bN4993A
100 |aNgô, Ngọc An
245 |aBài tập trắc nghiệm hóa học trung học phổ thông / |cNgô Ngọc An : |bDùng cho học sinh khối lớp 11
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a223tr. ; |c24cm.
653 |aBài Tập hóa học 11
653 |aHóa học 11
653|aCâu hỏi trắc nghiệm hóa học 11
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(44): 20215858-901
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/baitaptracnghiemhoahocthpt11thumbimage.jpg
890|a44
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215858 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 1
2 20215859 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 2
3 20215860 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 3
4 20215861 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 4
5 20215862 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 5
6 20215863 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 6
7 20215864 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 7
8 20215865 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 8
9 20215866 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 9
10 20215867 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment