DDC 540.76
Tác giả CN Lê, Đình Nguyên
Nhan đề Học tốt hóa học 11 / Tư liệu tham khảo dành cho giáo viên và phụ huynh Lê Đình Nguyên :
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP Hô Chí Minh, 2007
Mô tả vật lý 184tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Bài Tập hóa học 11
Từ khóa tự do Hóa học 11
Từ khóa tự do Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 11
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(48): 20215902-49
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00115053
0022
004C20DEA24-9214-4348-B4C1-6D04D387D8D6
005201910081621
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c22.000VND
039|y20191008162132|zvandtq
082 |a540.76|bL46N
100 |aLê, Đình Nguyên
245 |aHọc tốt hóa học 11 / |cLê Đình Nguyên : |bTư liệu tham khảo dành cho giáo viên và phụ huynh
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP Hô Chí Minh, |c2007
300 |a184tr. ; |c24cm.
653 |aBài Tập hóa học 11
653 |aHóa học 11
653|aCâu hỏi trắc nghiệm hóa học 11
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(48): 20215902-49
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/hoctothoahoc11thumbimage.jpg
890|a48
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215902 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 1
2 20215903 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 2
3 20215904 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 3
4 20215905 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 4
5 20215906 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 5
6 20215907 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 6
7 20215908 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 7
8 20215909 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 8
9 20215910 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 9
10 20215911 CSTT_Phòng mượn 540.76 L46N Sách tham khảo 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment