DDC 540.76
Tác giả CN Ngô, Thúy Nga
Nhan đề Phương pháp giải bài tập hóa học 11 / Tư liệu tham khảo dành cho giáo viên và học sinh Ngô Thúy Nga, Lê Quang Gia Bảo :
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP Hô Chí Minh, 2007
Mô tả vật lý 160tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Bài Tập hóa học 11
Từ khóa tự do Hóa học 11
Từ khóa tự do Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 11
Từ khóa tự do Phương pháp giải bài tập hóa học
Tác giả(bs) CN Lê, Quang Gia Bảo
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(16): 20215950-65
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00115054
0022
004C179DCE3-1F3E-4FF6-AECB-133EE7ECA83F
005201910081630
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c21.000VND
039|y20191008163044|zvandtq
082 |a540.76|bN4993N
100 |aNgô, Thúy Nga
245 |aPhương pháp giải bài tập hóa học 11 / |cNgô Thúy Nga, Lê Quang Gia Bảo : |bTư liệu tham khảo dành cho giáo viên và học sinh
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP Hô Chí Minh, |c2007
300 |a160tr. ; |c24cm.
653 |aBài Tập hóa học 11
653 |aHóa học 11
653|aCâu hỏi trắc nghiệm hóa học 11
653|aPhương pháp giải bài tập hóa học
700 |aLê, Quang Gia Bảo
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(16): 20215950-65
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/phuongphapgiaibaitaphoahoc11thumbimage.jpg
890|a16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215950 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993N Sách tham khảo 1
2 20215951 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993N Sách tham khảo 2
3 20215952 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993N Sách tham khảo 3
4 20215953 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993N Sách tham khảo 4
5 20215954 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993N Sách tham khảo 5
6 20215955 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993N Sách tham khảo 6
7 20215956 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993N Sách tham khảo 7
8 20215957 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993N Sách tham khảo 8
9 20215958 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993N Sách tham khảo 9
10 20215959 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993N Sách tham khảo 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment