DDC 540.76
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Trường
Nhan đề 1430 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 11 / Chương trình chuẩn và nâng cao Nguyễn Xuân Trường :
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP Hô Chí Minh, 2007
Mô tả vật lý 201tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Bài Tập hóa học 11
Từ khóa tự do Hóa học 11
Từ khóa tự do Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 11
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(42): 20215966-6007
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00115055
0022
00408505EC3-B0C3-4A20-959A-7BA00A7F91E1
005201910081637
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c24.000VND
039|y20191008163658|zvandtq
082 |a540.76|bN4994T
100 |aNguyễn, Xuân Trường
245 |a1430 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 11 / |cNguyễn Xuân Trường : |bChương trình chuẩn và nâng cao
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP Hô Chí Minh, |c2007
300 |a201tr. ; |c24cm.
653 |aBài Tập hóa học 11
653 |aHóa học 11
653|aCâu hỏi trắc nghiệm hóa học 11
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(42): 20215966-6007
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/1430cauhoitracnghiemhoahoc11thumbimage.jpg
890|a42
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215966 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4994T Sách tham khảo 1
2 20215967 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4994T Sách tham khảo 2
3 20215968 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4994T Sách tham khảo 3
4 20215969 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4994T Sách tham khảo 4
5 20215970 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4994T Sách tham khảo 5
6 20215971 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4994T Sách tham khảo 6
7 20215972 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4994T Sách tham khảo 7
8 20215973 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4994T Sách tham khảo 8
9 20215974 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4994T Sách tham khảo 9
10 20215975 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4994T Sách tham khảo 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment