DDC 540.76
Tác giả CN Phạm, Tuấn Hùng
Nhan đề Câu hỏi và đề kiểm tra hóa học 11 / Phạm Tuấn Hùng, [ và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 272tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Bài Tập hóa học 11
Từ khóa tự do Hóa học 11
Từ khóa tự do Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 11
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Khắc Công
Tác giả(bs) CN Đỗ, Mai Luận
Tác giả(bs) CN Phạm, Đình Hiến
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(18): 20216008-25
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00115056
0022
004B468E0FF-95D4-4121-BE62-D48454461C83
005201910081648
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c26.000VND
039|y20191008164824|zvandtq
082 |a540.76|bP491H
100 |aPhạm, Tuấn Hùng
245 |aCâu hỏi và đề kiểm tra hóa học 11 / |cPhạm Tuấn Hùng, [ và những người khác]
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a272tr. ; |c24cm.
653 |aBài Tập hóa học 11
653 |aHóa học 11
653|aCâu hỏi trắc nghiệm hóa học 11
700 |aNguyễn, Khắc Công
700|aĐỗ, Mai Luận
700|aPhạm, Đình Hiến
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(18): 20216008-25
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/cauhoivadekiemtrahoahoc11thumbimage.jpg
890|a18
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20216008 CSTT_Phòng mượn 540.76 P491H Sách tham khảo 1
2 20216009 CSTT_Phòng mượn 540.76 P491H Sách tham khảo 2
3 20216010 CSTT_Phòng mượn 540.76 P491H Sách tham khảo 3
4 20216011 CSTT_Phòng mượn 540.76 P491H Sách tham khảo 4
5 20216012 CSTT_Phòng mượn 540.76 P491H Sách tham khảo 5
6 20216013 CSTT_Phòng mượn 540.76 P491H Sách tham khảo 6
7 20216014 CSTT_Phòng mượn 540.76 P491H Sách tham khảo 7
8 20216015 CSTT_Phòng mượn 540.76 P491H Sách tham khảo 8
9 20216016 CSTT_Phòng mượn 540.76 P491H Sách tham khảo 9
10 20216017 CSTT_Phòng mượn 540.76 P491H Sách tham khảo 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment