• Sách tham khảo
  • 540.76 N4993A
    40 Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm hóa học 11 /
DDC 540.76
Tác giả CN Ngô, Ngọc An
Nhan đề 40 Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm hóa học 11 / Ngô Ngọc An:
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007
Mô tả vật lý 183tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Bài Tập hóa học 11
Từ khóa tự do Hóa học 11
Từ khóa tự do Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 11
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(44): 20216026-69
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00115057
0022
004425954AA-BCFF-4FA2-903A-162A49120A9A
005201910081652
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c22.000VND
039|y20191008165227|zvandtq
082 |a540.76|bN4993A
100 |aNgô, Ngọc An
245 |a40 Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm hóa học 11 / |cNgô Ngọc An:
260 |aHà Nội : |bĐại học sư phạm, |c2007
300 |a183tr. ; |c24cm.
653 |aBài Tập hóa học 11
653 |aHóa học 11
653|aCâu hỏi trắc nghiệm hóa học 11
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(44): 20216026-69
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/40bodekiemtratracnghiemhoahoc11thumbimage.jpg
890|a44
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20216026 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 1
2 20216027 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 2
3 20216028 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 3
4 20216029 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 4
5 20216030 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 5
6 20216031 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 6
7 20216032 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 7
8 20216033 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 8
9 20216034 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 9
10 20216035 CSTT_Phòng mượn 540.76 N4993A Sách tham khảo 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment