DDC 671
Tác giả CN Hoàng Tùng
Nhan đề Cơ khí đại cương : Giáo trình dành cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật / Hoàng Tùng, Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh
Lần xuất bản In lần thứ 8 có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 263 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Vật liệu cơ khí
Từ khóa tự do Gia công cơ khí
Môn học Chế tạo phôi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thúc Hà
Tác giả(bs) CN Bùi Văn Hạnh
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115265
0022
004AA1D7D2B-E6F4-4C6F-8F52-3A9BEB7B77D3
005202002201650
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20200220165021|blinhntu|y20200220101224|zlinhntu
082 |a671|bH407T
100 |aHoàng Tùng
245 |aCơ khí đại cương : |bGiáo trình dành cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật / |cHoàng Tùng, Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh
250 |aIn lần thứ 8 có sửa chữa bổ sung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2008
300 |a263 tr. ; |c24 cm.
653 |aVật liệu cơ khí
653 |aGia công cơ khí
690 |aChế tạo phôi
700 |aNguyễn Thúc Hà
700 |aBùi Văn Hạnh
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/cokhidaicuong_hoangtung2008_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment