DDC 658
Tác giả CN Đoàn, Thị Thu Hà
Nhan đề Giáo trình quản trị học / Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2013
Mô tả vật lý 355tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Quản trị học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ngọc Huyền
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(110): 10200549, 10200554, 10203593, 10208201, 10214936-5035, 10221661-3, 10230354, 10236146-7
000 00000ndm#a2200000ui#4500
0011787
0021
0044FF42C88-C420-4A63-B5BA-B6FF47C6DEDE
005201807191448
008 2013
0091 0
020 |c58.000VND
039|a20180719144810|bhuentm|c20180111082623|dlinhntu|y20180102140201|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bD65H
100 |aĐoàn, Thị Thu Hà
245 |aGiáo trình quản trị học / |cĐoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền
250 |aTái bản có sửa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2013
300 |a355tr. ; |c20cm.
653 |aQuản trị học
700 |aNguyễn, Thị Ngọc Huyền
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(110): 10200549, 10200554, 10203593, 10208201, 10214936-5035, 10221661-3, 10230354, 10236146-7
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/giaotrinhquantrihoc2013355trangthumbimage.jpg
890|a110|b83
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10214994 TVTT_Kho sách T9 658 D65H Giáo trình 59 Hạn trả:07-01-2019
2 10214980 TVTT_Kho sách T9 658 D65H Giáo trình 45 Hạn trả:07-01-2019
3 10221662 TVTT_Kho sách T9 658 D65H Giáo trình 102 Hạn trả:07-01-2019
4 10221661 TVTT_Kho sách T9 658 D65H Giáo trình 101 Hạn trả:19-03-2019
5 10214945 TVTT_Kho sách T9 658 D65H Giáo trình 10 Hạn trả:19-08-2019
6 10214981 TVTT_Kho sách T9 658 D65H Giáo trình 46 Hạn trả:19-08-2019
7 10214967 TVTT_Kho sách T9 658 D65H Giáo trình 32 Hạn trả:20-08-2019
8 10215025 TVTT_Kho sách T9 658 D65H Giáo trình 90 Hạn trả:20-08-2019
9 10215034 TVTT_Kho sách T9 658 D65H Giáo trình 99 Hạn trả:09-09-2019
10 10214978 TVTT_Kho sách T9 658 D65H Giáo trình 43 Hạn trả:07-06-2021

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment