DDC 510
Tác giả TT Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Nhan đề Toán cao cấp 2 / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung: Bộ môn toán
Lần xuất bản Lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao Động, 2019
Mô tả vật lý 80tr. ; 24cm.
Phụ chú Lưu hành nội bộ
Từ khóa tự do Cao cấp 2
Từ khóa tự do Toán
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(20): 102155806, 10215803-5, 10215812-27
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118273
0021
004604DA66B-BF4C-4A76-ACE4-764410C7F1A9
005202008271506
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c15,000
039|a20200827150617|blinhntu|y20200827150507|zlinhntu
082 |a510|bT6279C
110 |aTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aToán cao cấp 2 / |cTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung: Bộ môn toán
250 |aLần thứ 2
260 |aHà Nội : |bLao Động, |c2019
300 |a80tr. ; |c24cm.
500 |aLưu hành nội bộ
653 |aCao cấp 2
653 |aToán
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(20): 102155806, 10215803-5, 10215812-27
890|a20|b20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10215813 TVTT_Kho sách T9 510 T6279C Giáo trình 19 Hạn trả:21-05-2021
2 10215812 TVTT_Kho sách T9 510 T6279C Giáo trình 18 Hạn trả:21-05-2021
3 10215824 TVTT_Kho sách T9 510 T6279C Giáo trình 6 Hạn trả:04-06-2021
4 10215805 TVTT_Kho sách T9 510 T6279C Giáo trình 4 Hạn trả:04-06-2021
5 10215827 TVTT_Kho sách T9 510 T6279C Giáo trình 5 Hạn trả:04-06-2021
6 10215817 TVTT_Kho sách T9 510 T6279C Giáo trình 17 Hạn trả:04-06-2021
7 10215818 TVTT_Kho sách T9 510 T6279C Giáo trình 12 Hạn trả:07-06-2021
8 10215819 TVTT_Kho sách T9 510 T6279C Giáo trình 13 Hạn trả:07-06-2021
9 10215820 TVTT_Kho sách T9 510 T6279C Giáo trình 14 Hạn trả:07-06-2021
10 10215821 TVTT_Kho sách T9 510 T6279C Giáo trình 9 Hạn trả:07-06-2021

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment