• Đồ án - Khoá luận
  • 658
    Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần thương mại Sơn Thạch /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hương
Nhan đề Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần thương mại Sơn Thạch / Nguyễn Thị Hương, ThS Phan Thùy Dương hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2020
Mô tả vật lý 61tr ; 27cm
Phụ chú Khóa luận tốt nghiệp
Từ khóa tự do Khóa luận quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Tuyển dụng nhân sự
Địa chỉ Thư viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118373
0026
004F20B1F02-AB67-4FC1-9AAA-A5741D7E53CB
005202101200931
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210120093137|zhuentm
082 |a658
100 |aNguyễn, Thị Hương
245 |aNâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần thương mại Sơn Thạch / |cNguyễn Thị Hương, ThS Phan Thùy Dương hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2020
300 |a61tr ; |c27cm
500 |aKhóa luận tốt nghiệp
653 |aKhóa luận quản trị kinh doanh
653 |aTuyển dụng nhân sự
852 |aThư viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/quantrikinhdoanh/hoanthienchinhsachmarketing...nguyentuanngoc_01thumbimage.jpg

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment