• Đồ án - Khoá luận
  • 657
    Hoàn thiện công tác kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông /
DDC 657
Tác giả CN Phạm, Thị Tuyết Anh
Nhan đề Hoàn thiện công tác kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông / Phạm Thị Tuyết Anh, ThS: Định Thị Thu Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2020
Mô tả vật lý 84tr ; 27cm
Phụ chú Khóa luận tốt nghiệp
Từ khóa tự do Kế toán tiền lương
Từ khóa tự do Khóa luận tài chính kế toán
Từ khóa tự do Phương pháp tính lương
Địa chỉ Thư viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118383
0026
004AB00D11E-36A7-4A7D-B379-A2F73C1D7747
005202101211600
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210121160045|zhuentm
082 |a657
100 |aPhạm, Thị Tuyết Anh
245 |aHoàn thiện công tác kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông / |cPhạm Thị Tuyết Anh, ThS: Định Thị Thu Hà hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2020
300 |a84tr ; |c27cm
500 |aKhóa luận tốt nghiệp
653 |aKế toán tiền lương
653 |aKhóa luận tài chính kế toán
653 |aPhương pháp tính lương
852 |aThư viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/taichinhketoan/hoanthiencongtacketoanchiphi...hoangthihang_001thumbimage.jpg

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment