• Đồ án - Khoá luận
  • 657
    Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Quảng cáo Tùng Anh /
DDC 657
Tác giả CN Trịnh, Thị Thùy Dương
Nhan đề Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Quảng cáo Tùng Anh / Trịnh Thị Thùy Dương, ThS: Nguyễn Thị Huyền Trang hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2020
Mô tả vật lý 79tr ; 27cm
Phụ chú Khóa luận tốt nghiệp
Từ khóa tự do Kế toán nguyên vật liệu
Từ khóa tự do Khóa luận tài chính kế toán
Địa chỉ Thư viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118384
0026
00453EF9DA6-62A1-460A-971A-EAF65A44CA94
005202101211605
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210121160544|zhuentm
082 |a657
100 |aTrịnh, Thị Thùy Dương
245 |aHoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Quảng cáo Tùng Anh / |cTrịnh Thị Thùy Dương, ThS: Nguyễn Thị Huyền Trang hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2020
300 |a79tr ; |c27cm
500 |aKhóa luận tốt nghiệp
653 |aKế toán nguyên vật liệu
653 |aKhóa luận tài chính kế toán
852 |aThư viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/taichinhketoan/hoanthiencongtacketoannguyenvatlieu_nguyenthuydung_01thumbimage.jpg

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment