• Đồ án - Khoá luận
  • 657
    Hoàn thiên công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Cơ Điện Việt Á /
DDC 657
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hòa
Nhan đề Hoàn thiên công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Cơ Điện Việt Á / Nguyễn Thị Hòa, ThS: Đỗ Thị Hằng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2020
Mô tả vật lý 89tr ; 27cm
Phụ chú Khóa luận tốt nghiệp
Từ khóa tự do Kế toán nguyên vật liệu
Từ khóa tự do Khóa luận tài chính kế toán
Địa chỉ Thư viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118385
0026
004FF3D840D-BBDE-42E3-AD16-C20CB4D53761
005202101220909
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210122090918|zhuentm
082 |a657
100 |aNguyễn, Thị Hòa
245 |aHoàn thiên công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Cơ Điện Việt Á / |cNguyễn Thị Hòa, ThS: Đỗ Thị Hằng hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2020
300 |a89tr ; |c27cm
500 |aKhóa luận tốt nghiệp
653 |aKế toán nguyên vật liệu
653 |aKhóa luận tài chính kế toán
852 |aThư viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/taichinhketoan/vuthibongkhoataichinhketoan2018thumbimage.jpg

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment