• Đồ án - Khoá luận
  • 621.381
    Tính toán thiết kế mạch điều khiển LCD và các loại Led hiển thị ứng dụng vi điều khiển /
DDC 621.381
Tác giả CN Hoàng, Văn Quân
Nhan đề Tính toán thiết kế mạch điều khiển LCD và các loại Led hiển thị ứng dụng vi điều khiển / Hoàng Văn Quân, Nguyễn Đức Toàn; Th.S Đào Tất Hùng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2020
Mô tả vật lý 72tr ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp
Từ khóa tự do Mạch vi điều khiển
Từ khóa tự do Đồ án kĩ thuật điện tử
Từ khóa tự do Thiết kế mạch điều khiển LCD
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Toàn
Địa chỉ Thư viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118409
0026
00490D67B9A-C7EF-44F1-9384-4B780042118E
005202101290920
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210129092013|blinhntu|y20210127143329|zhuentm
082 |a621.381
100 |aHoàng, Văn Quân
245 |aTính toán thiết kế mạch điều khiển LCD và các loại Led hiển thị ứng dụng vi điều khiển / |cHoàng Văn Quân, Nguyễn Đức Toàn; Th.S Đào Tất Hùng hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2020
300 |a72tr ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp
653 |aMạch vi điều khiển
653 |aĐồ án kĩ thuật điện tử
653 |aThiết kế mạch điều khiển LCD
700|aNguyễn Đức Toàn
852 |aThư viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/cungcapdien/nghiencuuungdungmodulmdtatscontrolthumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0
Comment