DDC 658.15 Ng527H
Tác giả CN Ts. Nguyễn Thị Phương Hoa
Nhan đề Giáo trình kiểm soát quản lý / Nguyễn Thị Phương Hoa
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
Mô tả vật lý 207tr. ; 24cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Khoa Kế toán; Bộ môn Kiểm toán
Từ khóa tự do Kế toán quản trị
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Ngành Kinh tế
Môn học Kiểm soát quản lý
Địa chỉ Thư viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000ngm#a2200000ui#4500
00118448
00214
004D7DEBB93-CE11-479D-8229-AFC8096FAC2F
005202209061644
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20220906164457|blinhntu|c20220906164401|dlinhntu|y20211208103826|zlinhntu
082 |a658.15|bNg527H
100 |aTs. Nguyễn Thị Phương Hoa
245 |aGiáo trình kiểm soát quản lý / |cNguyễn Thị Phương Hoa
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2011
300 |a207tr. ; |c24cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Khoa Kế toán; Bộ môn Kiểm toán
653 |aKế toán quản trị
653 |aQuản trị kinh doanh
691|aKinh tế
692|aKiểm soát quản lý
852 |aThư viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/gtkiemsoatquanly_nguyenthiphuonghoa_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d1
Comment