DDC 612.8 L9268Tr
Tác giả CN Medina, John
Nhan đề Luật trí não : 12 quy luật để tồn tại và phát triển ơ nơi làm việc, ở nhà và trường học / John Medina: Mai Khanh dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2019
Mô tả vật lý 444tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Hoạt động
Từ khóa tự do Não
Từ khóa tự do Quy luật
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238784-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119752
0022
004E8579C62-7A7A-40E9-A0F4-FE1C54ADD253
005202209210843
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c169.000
039|y20220921084316|zhuentm
082 |a612.8|bL9268Tr
100 |aMedina, John
245 |aLuật trí não : |b12 quy luật để tồn tại và phát triển ơ nơi làm việc, ở nhà và trường học / |cJohn Medina: Mai Khanh dịch
250 |aTái bản lần thứ ba
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2019
300 |a444tr. ; |c20cm.
653 |aHoạt động
653 |aNão
653 |aQuy luật
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238784-7
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/luattrinaomaikhanh2019thumbimage.jpg
890|a4|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238784 TVTT_Kho sách T9 612.8 L9268Tr Sách tham khảo 1
2 10238785 TVTT_Kho sách T9 612.8 L9268Tr Sách tham khảo 2 Hạn trả:11-10-2023
3 10238786 TVTT_Kho sách T9 612.8 L9268Tr Sách tham khảo 3 Hạn trả:01-11-2023
4 10238787 TVTT_Kho sách T9 612.8 L9268Tr Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment