DDC 177 B212Ch
Tác giả CN Ariely, Dan
Nhan đề Bản chất của dối trá / Dan Ariely: Lê Trung Hoàng Tuyến dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2019
Mô tả vật lý 331tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Đạo đức con người
Từ khóa tự do Dối trá
Từ khóa tự do Trung thực
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238811-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119759
0022
004839207A5-E257-40E8-A547-CB64E18964C2
005202209211513
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c119.000
039|y20220921151310|zhuentm
082 |a177|bB212Ch
100 |aAriely, Dan
245 |aBản chất của dối trá / |cDan Ariely: Lê Trung Hoàng Tuyến dịch
250 |aTái bản lần thứ ba
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2019
300 |a331tr. ; |c20cm.
653 |aĐạo đức con người
653 |aDối trá
653 |aTrung thực
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238811-4
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/banchatcuadoitraletrunghoangtuyendich2019thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238811 TVTT_Kho sách T9 177 B212Ch Sách tham khảo 1
2 10238812 TVTT_Kho sách T9 177 B212Ch Sách tham khảo 2
3 10238813 TVTT_Kho sách T9 177 B212Ch Sách tham khảo 3
4 10238814 TVTT_Kho sách T9 177 B212Ch Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment