DDC 070 N5764G
Tác giả CN Nguyễn, Thị Trường Giang
Tác giả TT Học viện Báo trí và Tuyên truyền
Nhan đề Giáo trình tác phẩm báo mạng điện tử / Nguyễn Thị Trường Giang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2020
Mô tả vật lý 321tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Tác phẩm báo điện tử
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238819-22
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119761
0022
004FBFAF418-5562-45A9-89F1-84759AED7ED6
005202209221052
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c99.000
039|y20220922105218|zhuentm
082 |a070|bN5764G
100 |aNguyễn, Thị Trường Giang
110 |aHọc viện Báo trí và Tuyên truyền
245 |aGiáo trình tác phẩm báo mạng điện tử / |cNguyễn Thị Trường Giang
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2020
300 |a321tr. ; |c20cm.
653 |aBáo chí
653 |aTác phẩm báo điện tử
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238819-22
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/giaotrinhtacphambaomangdientunguyenthitruonggiang2020thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238819 TVTT_Kho sách T9 070 N5764G Sách tham khảo 1
2 10238820 TVTT_Kho sách T9 070 N5764G Sách tham khảo 2
3 10238821 TVTT_Kho sách T9 070 N5764G Sách tham khảo 3
4 10238822 TVTT_Kho sách T9 070 N5764G Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment