DDC 153.9 B212Th
Tác giả CN Armstrong, Thomas
Nhan đề Bạn thông minh hơn bạn nghĩ / Thmas Armstrong: Thu Trang, Ngọc Bình, Hoàng Thái dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2017
Mô tả vật lý 328tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Phám phá năng lực
Từ khóa tự do Trí thông minh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238823-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119762
0022
00445DA2BE4-1B3D-467C-B192-7EB9FD8DD701
005202209221103
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c119.000
039|y20220922110346|zhuentm
082 |a153.9|bB212Th
100 |aArmstrong, Thomas
245 |aBạn thông minh hơn bạn nghĩ / |cThmas Armstrong: Thu Trang, Ngọc Bình, Hoàng Thái dịch
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2017
300 |a328tr. ; |c20cm.
653 |aPhám phá năng lực
653 |aTrí thông minh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238823-6
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/banthongminhhonbannghithutrangdich2017thumbimage.jpg
890|a4|b1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238823 TVTT_Kho sách T9 153.9 B212Th Sách tham khảo 1
2 10238824 TVTT_Kho sách T9 153.9 B212Th Sách tham khảo 2 Hạn trả:23-04-2024
3 10238825 TVTT_Kho sách T9 153.9 B212Th Sách tham khảo 3
4 10238826 TVTT_Kho sách T9 153.9 B212Th Sách tham khảo 4
Comment