DDC 428 P535Th
Tác giả CN Phan, Thị Kim Thoa
Tác giả TT Trường đại học Ngoại thương
Nhan đề Tiếng anh chuyên ngành kinh doanh quốc tế / Phan Thị Kim Thoa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2015
Mô tả vật lý 175tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Kinh doanh quốc tế
Từ khóa tự do Tiếng anh chuyên ngành
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238827-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119763
0022
0045B9BB0D8-EBC1-4983-A66F-06A9AA50DD97
005202209221438
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c45.000
039|y20220922143823|zhuentm
082 |a428|bP535Th
100 |aPhan, Thị Kim Thoa
110 |aTrường đại học Ngoại thương|bKhoa chuyên ngành tiếng anh
245 |aTiếng anh chuyên ngành kinh doanh quốc tế / |cPhan Thị Kim Thoa
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2015
300 |a175tr. ; |c20cm.
653 |aKinh doanh quốc tế
653 |aTiếng anh chuyên ngành
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238827-30
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsngoaingu/tienganhchuyennganhkinhdoanhquoctephankimthoa2015thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238827 TVTT_Kho sách T9 428 P535Th Sách tham khảo 1
2 10238828 TVTT_Kho sách T9 428 P535Th Sách tham khảo 2
3 10238829 TVTT_Kho sách T9 428 P535Th Sách tham khảo 3
4 10238830 TVTT_Kho sách T9 428 P535Th Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment