DDC 331.702 N5764Ch
Tác giả CN Marden, Orison Swett
Nhan đề Người chọn nghề hay nghề chọn người / Orison Swett Marden: Trịnh Hoàng Kim Phượng dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2020
Mô tả vật lý 299tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Lựa chọn ngành nghề
Từ khóa tự do Hướng nghiệp
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(3): 10238833-4, 10239013
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119765
0022
004BC8A6F63-AD3C-4C69-A66D-F2CEBA591BBD
005202209221455
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c109.000
039|y20220922145529|zhuentm
082 |a331.702|bN5764Ch
100 |aMarden, Orison Swett
245 |aNgười chọn nghề hay nghề chọn người / |cOrison Swett Marden: Trịnh Hoàng Kim Phượng dịch
250 |aTái bản lần thứ ba
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2020
300 |a299tr. ; |c20cm.
653 |aLựa chọn ngành nghề
653 |aHướng nghiệp
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(3): 10238833-4, 10239013
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/nguoichonghehaynghechonnguoitrinhhoanhkimphuongdich2020thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238833 TVTT_Kho sách T9 331.702 N5764Ch Sách tham khảo 1
2 10238834 TVTT_Kho sách T9 331.702 N5764Ch Sách tham khảo 2
3 10239013 TVTT_Kho sách T9 331.702 N5764Ch Sách tham khảo 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment