DDC 398 N5764Đ
Tác giả CN Nguyễn, Tiến Đích
Nhan đề Âm dương cuộc sống đời thường / Nguyễn Tiến Đích
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2020
Mô tả vật lý 255tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Âm dương cuộc sống
Từ khóa tự do Tín ngưỡng dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238835-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119766
0022
0041C3416FD-6754-4FBB-9510-3C332D7D8893
005202209221501
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c99.000
039|y20220922150113|zhuentm
082 |a398|bN5764Đ
100 |aNguyễn, Tiến Đích
245 |aÂm dương cuộc sống đời thường / |cNguyễn Tiến Đích
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2020
300 |a255tr. ; |c20cm.
653 |aÂm dương cuộc sống
653 |aTín ngưỡng dân gian
653 |aVăn hóa dân gian
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238835-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/anduongcuocsongdoithuongnguyentiendich2020thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238835 TVTT_Kho sách T9 398 N5764Đ Sách tham khảo 1
2 10238836 TVTT_Kho sách T9 398 N5764Đ Sách tham khảo 2
3 10238837 TVTT_Kho sách T9 398 N5764Đ Sách tham khảo 3
4 10238838 TVTT_Kho sách T9 398 N5764Đ Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment