DDC 677 N5764L
Tác giả CN Nguyễn, Thị Lệ
Nhan đề Kỹ thuật may cơ bản / Nguyễn Thị Lệ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý 199tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật may
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238839-42
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119767
0022
004B0E311D3-D025-4666-BE32-EB17206852FA
005202209221614
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c50.000
039|y20220922161418|zhuentm
082 |a677|bN5764L
100 |aNguyễn, Thị Lệ
245 |aKỹ thuật may cơ bản / |cNguyễn Thị Lệ
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2017
300 |a199tr. ; |c24cm.
653 |aKỹ thuật may
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238839-42
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/kythuatmaycobannguyenthilethumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238839 TVTT_Kho sách T9 677 N5764L Sách tham khảo 1
2 10238840 TVTT_Kho sách T9 677 N5764L Sách tham khảo 2
3 10238841 TVTT_Kho sách T9 677 N5764L Sách tham khảo 3
4 10238842 TVTT_Kho sách T9 677 N5764L Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment