• Sách tham khảo
  • 693 TH308K
    Thiết kế kết cấu thép theo quy phạm Hoa Kỳ AISC 360-10 /
DDC 693 TH308K
Tác giả CN Đoàn Định Kiến
Nhan đề Thiết kế kết cấu thép theo quy phạm Hoa Kỳ AISC 360-10 / Đoàn Định Kiến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 268 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày đại cương về thiết kế kết cấu thép theo quy phạm AISC 360 - 10 cùng các phương pháp và cơ sở thiết kế. Các thiết kế cấu kiện chịu kéo, chịu nén, chịu uốn, chịu cắt, chịu lực kết hợp và một số bảng biểu AISC 360 - 10
Từ khóa tự do Kết cấu thép
Từ khóa tự do Hoa Kỳ
Từ khóa tự do Quy phạm kĩ thuật
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119950
0022
004B5D6A24B-5F43-4CDF-BFEF-7852175B4637
005202311071136
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20231107113629|blinhntu|y20231107113247|zlinhntu
082 |a693|bTH308K
100 |aĐoàn Định Kiến
245 |aThiết kế kết cấu thép theo quy phạm Hoa Kỳ AISC 360-10 / |cĐoàn Định Kiến
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2018
300 |a268 tr. ; |c27 cm.
520 |aTrình bày đại cương về thiết kế kết cấu thép theo quy phạm AISC 360 - 10 cùng các phương pháp và cơ sở thiết kế. Các thiết kế cấu kiện chịu kéo, chịu nén, chịu uốn, chịu cắt, chịu lực kết hợp và một số bảng biểu AISC 360 - 10
653 |aKết cấu thép
653 |aHoa Kỳ
653 |aQuy phạm kĩ thuật
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasachchuyenkhao/thietkeketcauthep_doandinhkien_2018_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment