DDC 658.402
Tác giả TT Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng
Nhan đề Kỹ năng làm việc nhóm / Trung tâm Đào tạo và Bỗi dưỡng
Thông tin xuất bản Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 132 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kỹ năng
Từ khóa tự do Làm việc nhóm
Từ khóa tự do Thuyết trình
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119952
0024
00429D3EDED-D96E-473D-AB87-A7DD40245030
005202311101544
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231110154455|zlinhntu
082 |a658.402
110 |aTrung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng
245 |aKỹ năng làm việc nhóm / |cTrung tâm Đào tạo và Bỗi dưỡng
260 |aTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a132 tr. ; |ccm.
653 |aKỹ năng
653 |aLàm việc nhóm
653 |aThuyết trình
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/kn làm việc nhóm_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment