• Đồ án - Khoá luận
  • 657
    Hoàn thiên công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và nội thất ECO HOME Việt Nam /
DDC 657
Tác giả CN Nguyễn, Duy Thái
Nhan đề Hoàn thiên công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và nội thất ECO HOME Việt Nam / Nguyễn Duy Thái: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt Hung, 2022
Mô tả vật lý 98Tr ; 29cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp
Từ khóa tự do Đồ án khóa luận
Từ khóa tự do Kế toán nguyên vật liệu
Từ khóa tự do Tài chính kế toán
Địa chỉ Thư viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120020
0026
004B653CB53-C87E-4DCD-8FF7-A34B28928355
005202312200857
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20231220085816|zhuentm
082 |a657
100 |aNguyễn, Duy Thái
245 |aHoàn thiên công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và nội thất ECO HOME Việt Nam / |cNguyễn Duy Thái: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt Hung, |c2022
300 |a98Tr ; |c29cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp
653 |aĐồ án khóa luận
653 |aKế toán nguyên vật liệu
653 |aTài chính kế toán
852 |aThư viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/taichinhketoan/hoanthiencongtacketoanhanghoa...phamthiquyen_0001thumbimage.jpg
890|c1
Comment