DDC 336.2
Tác giả CN Bùi Thị Dâu
Nhan đề Bài giảng kế toán thuế / Bùi Thị Dâu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiêp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 607 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kế toán doanh nghiệp
Từ khóa tự do Kế toán thuế
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120033
0024
004516BF437-C904-40EB-B522-B23EDDD07E89
005202312251046
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231225104613|zlinhntu
082 |a336.2
100 |aBùi Thị Dâu
245 |aBài giảng kế toán thuế / |cBùi Thị Dâu
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiêp Việt - Hung, |c2023
300 |a607 tr. ; |ccm.
653 |aKế toán doanh nghiệp
653 |aKế toán thuế
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/baibaigiangtaichinhnganhang/1.slide môn kt thuế_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment