DDC 657.45
Tác giả CN Bùi Thị Dâu
Nhan đề Kiểm toán báo cáo tài chính / Bùi Thị Dâu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 438 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kiểm toán
Từ khóa tự do Báo cáo tài chính
Từ khóa tự do Kiểm toán tài chính
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120035
0024
0048006F9F2-EEE1-4941-A603-EA0D3FF7725A
005202312261527
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231226152746|blinhntu|y20231225164714|zlinhntu
082 |a657.45
100 |aBùi Thị Dâu
245 |aKiểm toán báo cáo tài chính / |cBùi Thị Dâu
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a438 tr. ; |ccm.
653 |aKiểm toán
653 |aBáo cáo tài chính
653 |aKiểm toán tài chính
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangtaichinhnganhang/3. slide môn kiểm toán báo cáo tài chính_buithidau _001thumbimage.jpg
890|c1
Comment