DDC 657.45
Nhan đề Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam / Bộ tài chính
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 201 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Hệ thống chuẩn mực
Từ khóa tự do Kế toán tài chính
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120123
0022
004EB68DD84-081B-4076-8E07-9EE4192B44AC
005202404040850
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240404085045|zlinhntu
082 |a657.45
245 |aHệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam / |cBộ tài chính
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a201 tr. ; |ccm.
653 |aHệ thống chuẩn mực
653 |aKế toán tài chính
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam_2022_001thumbimage.jpg

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment